Strategia edukacji dla animacji

Praca nad Krajową Strategią Rozwoju Szkolnictwa dla Przemysłów Animacji Filmowej i Efektów Specjalnych

Jako MOMAKIN kontynuujemy tradycję Łodzi Filmowej. Łączymy świat twórców filmów animowanych z międzynarodowym rynkiem produkcji, dystrybucji i promocji. Wspieramy powstawanie animacji na każdym etapie ich rozwoju: od planowania i finansowania po dystrybucję. Ze szczególną uwagą zajmujemy się edukacją i profesjonalizacją branży filmowej, dając młodym twórcom i pracownikom tej gałęzi sektora kreatywnego szansę na rozwój i znalezienie środków na realizację własnych projektów i rozwój zawodowy. Dlatego w ramach Programu Edukacja Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 (II nabór, komponent III) prowadzimy prace nad Krajową Strategią Rozwoju Szkolnictwa dla Przemysłów Animacji Filmowej i Efektów Specjalnych. Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Dlatego w ramach Programu Edukacja Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 (II nabór, komponent III) prowadzimy prace nad Krajową Strategią Rozwoju Szkolnictwa dla Przemysłów Animacji Filmowej i Efektów Specjalnych. Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Będzie to pierwszy tego typu dokument w Polsce, dzięki któremu przeprowadzona zostanie obiektywna, wszechstronna i dogłębna ocena faktycznego stanu kształcenia zawodowego w branżach animacji filmowej i efektów specjalnych.

Głównym celem jest rozwój i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pracowników w branżach animacji filmowej i efektów specjalnych w Polsce, przez podniesienie jakości i stopnia dopasowania kształcenia zawodowego do aktualnych potrzeb branży. Określone zostaną uwarunkowania rozwojowe w zakresie kształcenia, wizji oraz cele strategiczne i operacyjne, a przede wszystkim wskazane zostaną kierunki i wytyczne dla działań gwarantujących rozwój zawodowy pracowników z tej branży (obecnych i przyszłych) w taki sposób, aby ich umiejętności zawodowe stanowiły odpowiedź na realne i aktualne potrzeby rynku pracy. Strategia ma również wskazać korzyści kształcenia dualnego, w tym czynny udział pracodawców, czyli studiów animacji w kształceniu zawodowym oraz ich roli w budowaniu i rozwoju potencjału ludzkiego.


Partnerami projektu są Uniwersytet Łódzki – Wydział Filologiczny oraz Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych, a także Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji (SPPA) i Trollfilm AS.

Więcej o strategii można znaleźć na stronie animastrateg.com