BIZNES – animujemy spotkania firmowe

biznes_nowy_koloMOMAKIN posługuje się ANIMACJĄ, jako narzędziem do realizacji spotkań firmowych o charakterze:
ROZRYWKOWYM – tworzenie animacji to doskonała zabawa, gwarantująca odkrywanie zjawisk i nabywanie nowych doświadczeń;
INTEGRACYJNYM – tworzenie animacji to praca zespołowa, wymagająca doskonałej komunikacji, organizacji pracy oraz wzajemnej otwartości;
– umożliwiającym BUDOWANIE ZESPOŁU – tworzenie animacji wymaga: 1. precyzyjnego podziału obowiązków ze względu na umiejętności, jakie posiada każdy członek grupy; 2. wykształcenia LIDERÓW, którzy będą potrafili kierować pracami; 3. umiejętności współpracy pomiędzy wszystkimi członkami grupy.

Jak to działa?

 • Istotny jest CEL – spotkanie w zależności od postawionego celu będzie miało nieco odmienny przebieg, na inne jego elementy będzie kładziony nacisk.
 • ODKRYWAMY ANIMACJĘ – grupa na samym początku spotkania zapozna się podstawami techniki animacji poklatkowej, bądź w formie prezentacji, zabawy lub instruktażu (zależy od celu warsztatu).
 • WAŻNA JEST OPOWIEŚĆ – temat warsztatu, pomysł na film, który legnie u podstaw scenariusza może być narzucony odgórnie przez zamawiających warsztat, wypracowany przez całą grupę pod okiem animatoranlub wybraną część grupy.
 • OPOWIADAMY OBRAZAMI – to kluczowa część warsztatu: teraz powstanie dokładna historia opowiedziana w filmie, jego scenariusz, a nade wszystko storyboard – który pomoże narrację zamienić w sekwencję obrazów. Uczestnicy stworzą także projekty, wszystkie postacie, scenografię i zrealizują zdjęcia techniką poklatkową. Będą mogli działać wspólnie i egalitarnie pozwalając każdemu członkowi grupy wcielić się w każdą rolę na planie (twórcy scenariusza, postaci etc.) lub w podziale na działające w porozumieniu i wzajemnych zależnościach podgrupy. Możliwości jest wiele, wszystkie określone są przez konkretny cel stawiany warsztatowi.
 • PRACUJEMY na PLANIE FILMOWYM – uczestnicy tworząc animację pracują na profesjonalnym planie filmowym (składającym się z urządzenia do rejestracji obrazu, oświetlenia, komputera z programem do kontroli animacji).
 • OGLĄDAMY ANIMACJĘ – po zakończeniu warsztatów MOMAKIN montuje stworzony na warsztacie filmowym materiał i dostarcza go uczestnikom spotkania.
 • PROMUJEMY NASZĄ PRZYGODĘ – efektem realizacji warsztatów może być np. reklama zamawiającej go firmy (wykonana przez pracowników) lub spot dotyczący istotnych zagadnień, które bliskie są polityce firmy (np. zrównoważony rozwój, ochrona środowiska), które świetnie będą nadawały się do wykorzystania w mediach społecznościowych.

Co jest ważne?

 • ABSTRAKCYJNE MYŚLENIE – wprawianie w ruch elementów nieożywionych, takich jak rysunek, przedmiot, fotografia, a przede wszystkim wyrażanie za ich pośrednictwem emocji wykształca zdolność do innowacyjności, nieschematycznego myślenia, większej otwartości i szukania ciekawych rozwiązań.
 • WYOBRAŹNIA i KREATYWNOŚĆ – to one są naturalnym zapleczem do każdej twórczej aktywności, a animacja pozwala je trenować i rozwijać na wielu płaszczyznach: praca ze słowem, obrazem, dźwiękiem.
 • WSPÓLNA PRACA – kręcenie filmu to niemal zawsze praca grupowa – wspólne tworzenie jednego dzieła wymaga od każdego otwartości, umiejętności prowadzenia dyskusji, argumentowania, szukania kompromisów oraz wzajemnego wsparcia.
  SPECJALIZACJA – praca w animacji eksploruje wiele umiejętności od tworzenia historii, poprzez projektowanie, rysowanie, rzeźbienie, szycie, grę aktorską, ustawianie świateł – istotą pracy w animacji jest harmonijne zgranie tych wszystkich procesów, ale także świadomość, w którym z tych procesów jest się najlepszym.

Kiedy? Gdzie? Jak długo?
Dla każdej grupy zajęcia przygotowywane są indywidualnie. Wspólnie ustalamy dogodny termin, czas trwania, temat i konkretny cel spotkania. MOMAKIN dojeżdża do miejsca realizacji zajęć. Warsztaty mogą być obudowane szeregiem zajęć, zadań i gier filmowych, tak aby przekształcić go w atrakcyjny event.

Kontakt
Martyna Karpowicz, warsztaty@momakin.pl, 790 244 817