PROFESJONALNE WSPARCIE DLA PRODUKCJI FILMOWEJ

MOMAKIN oferuje producentom i studiom filmowym wsparcie na wszystkich etapach produkcji:

reprezentujemy artystów z doświadczeniem w branży filmowej: animatorów, twórców scenografii, rekwizytów oraz lalek;
realizujemy usługi dla produkcji filmowej;
– występujemy w roli producenta wykonawczego;
– zapewniamy wsparcie koprodukcyjne, stając się łącznikiem między polskimi a zagranicznymi producentami, instytucjami i twórcami;
promujemy polskich producentów w kraju i na świecie;
– prezentujemy międzynarodowej publiczności wkład polskich artystów w międzynarodową produkcję filmową.