Wspieramy duże rodziny

Rodziny wielodzietne mogą uczestniczyć w naszych zajęciach na specjalnych zasadach. Honorujemy trzy rodzaje kart:

    • WOJEWÓDZKĄ KARTĘ RODZIN WIELODZIETNYCH (wydaje ją Urząd Marszałkowski, obowiązuje na terenie województwa łódzkiego)
    • ŁÓDZKĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY (wydaje ją Urząd Miasta Łodzi, obowiązuje na terenie Łodzi)
    • OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY (wydaje ją Wojewoda, obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

Osoba legitymująca się którąkolwiek z powyższych kart, może zakupić uczestnictwo w warsztatach w promocyjnej cenie:

  • Filmowy Klub Juniora – 28 zł za dziecko,
  • Akademia Animacji – 30 zł za dziecko.

karty dużej rodziny_grafika