Animacja – tygiel kreatywnego i krytycznego myślenia

Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie realizowanym przez MOMAKIN przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Edukacja Kulturalna.

1. Czym jest projekt?

Projekt skupia się wokół problemu edukacji do krytycznego i twórczego myślenia. Wszystkie podejmowane aktywności – interaktywne warsztaty, pokazy, spotkania – korzystają z różnych form animacji (filmowej, teatralnej) jako narzędzia, które samoistnie prowokuje wykorzystywanie i pogłębianie kreatywności oraz umiejętności krytycznej analizy. Zajęcia będą przeprowadzane wśród różnych grup docelowych: młodzież na różnych poziomach kształcenia, rodziny, seniorzy, co pozwoli na szeroką wymianę doświadczeń.

2. Główne założenia projektu:

 • Kontakt z tekstem kultury jako podstawa i źródło kształtowania umiejętności krytycznych.
 • Wykorzystanie animacji, jako narzędzia do pobudzania kreatywności, budowania umiejętności krytycznego i twórczego myślenia.
 • Wielopłaszczyznowość działań.
 • Interdyscyplinarność działań.
 • Interaktywność działań.
 • Platforma wymiany doświadczeń.

3. Cele projektu:

 • Rozwój umiejętności krytycznego i twórczego myślenia oraz kompetencji z tym związanych.
 • Budowanie postaw opierających się na świadomym twórczym i krytycznym myśleniu.
 • Utrwalanie postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 • Rozwój kompetencji analitycznych i interpretacyjnych uczniów.
 • Edukacja w zakresie animacji teatralnej i filmowej.
 • Przekazywanie wiedzy z zakresu zjawisk z obszaru sztuk audiowizualnych XX i XXI wieku.
 • Popularyzacja ważnych dokonań z zakresu filmu i teatru polskiego oraz międzynarodowego.

4. Organizacja projektu:

Projekt obejmuje przeprowadzenie następujących działań:

 • Uczestnictwo w spektaklu teatralnym w Teatrze Lalek Arlekin (2 x 45 min).
 • 5 spotkań warsztatowych, w tym:

– Warsztat krytyczno-literacko-teatralny – 45 min.
– Warsztat krytyczno-literacko-filmowy – 2 x 45 min.
– Warsztat krytycznego myślenia – 2 x 45 min.
– Warsztat tworzenia animacji – 8 x 45 min.

 • Internetowy konkurs na najciekawszą animację w dniach 1-15 grudnia.

Projekt będzie trwał od 1 maja do 30 grudnia 2016 roku.

W projekcie weźmie udział:
– 7 klas szkolnych,
– 1 grupa z klubu seniora,
– 1 grupa rodzinna.

5. Jak się zapisać?

 • Na początku zapoznaj się z założeniami i celami projektu.
 • Pobierz formularz zgłoszenia na warsztaty.
 • Wypełnij i wyślij formularz zgłoszenia. Rekrutację prowadzimy od 23 maja do 31 lipca.
 • 16 czerwca otrzymasz wyniki rekrutacji.

formularz-zgłoszenia_szkoły

formularz-zgłoszenie_seniorzyformularz-zgłoszenia_rodziny

 

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorką Projektu – Pauliną Zacharek (p.zacharek@momakin.pl, 690 320 715).